Szkoła Podstawowa nr 306
Szkoła Podstawowa nr 306
ul. Tkaczy 27, 01-346 Warszawa
(22) 664 73 13, (22) 664 46 49
Dyrektor placówki: Barbara Dąbrowska