Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIA I INFORMACJE – BIP

Informacje o wszystkich postępowaniach o udzielenie zamówienia wraz z dokumentami, przeprowadzanymi zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych znajdują się na stronie https://portal.smartpzp.pl/dbfobemowo.pl