Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty – Bemowo m.st. Warszawy

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Bemowo m.st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty – Bemowo m.st. Warszawy.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
 • Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
 • Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
 • Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
 • Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 • Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
 • Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Jacek Stelmaszczyk.
 • E-mail: admin.dbfobem@eduwarszawa.pl
 • Telefon: (0-22) 27 70 999

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Adres: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa
 • E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
 • Telefon: 800676676

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Sposób dojazdu

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Bemowo m.st. Warszawy mieści się przy ul. Rzędzińskiej 3 w Warszawie (01-368).

Dojście do budynku ul. Człuchowską od ul. Powstańców Śląskich. Ulica Rzędzińska jest ulicą jednokierunkową odchodzącą w lewo od ul. Człuchowskiej.

Najbliższe przystanki autobusowe i tramwajowe znajdują się na skrzyżowaniu ulic Człuchowskiej i Powstańców Śląskich – HALA WOLA- autobus 112,129,189,190 , tramwaj 10,13,26,27 oraz przy ulicy Strąkowej – BATALIONU MIOTŁA – autobus 129.

Do budynku nie przynależy parking. Możliwość zaparkowania auta wzdłuż ulicy Rzędzińskiej.

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

Wejście do budynku DBFO jest oznakowane, znajduje się na frontowej ścianie budynku od strony ul. Rzędzińskiej. Na teren posesji prowadzi furtka, a do budynku jest jedno wejście, drzwi przeszklone, jednoskrzydłowe. W drzwiach mały próg. Dojście piesze jest równe, bez schodów oraz nachyleń.

Po wejściu, na parterze znajduj się stanowisko ochrony, a po prawej stronie na ścianie usytuowana jest tablica informacyjna.

Budynek DBFO jest czterokondygnacyjny, bez windy. Na pietra prowadzą schody.

Toalety znajdują się na każdym piętrze. Na parterze, od razu po wejściu do budynku, kierując się na lewo usytuowana jest toaleta dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braila ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych. Brak jest również tłumacza języka migowego. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.


Raport o stanie dostępności 2021