Poradnie
ul. Powstańców Śląskich 17, 01-381 Warszawa
(22) 666 17 73
Dyrektor placówki: Katarzyna Olobry-Księżak