Przedszkole nr 381 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 6
Przedszkole nr 381 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 6
ul. Szobera 1/3, 01-318 Warszawa
(22) 664 62 07, (22) 665 72 75, (22) 664 56 35
Dyrektor placówki: Anna Błaszczyk