Terminy Komisji ZFŚS i PKZP
» 13 stycznia 2022

Komisja ZFŚS scentralizowany

25.01.2022r

22.02.2022r

29.03.2022r

26.04.2022r

24.05.2022r

28.06.2022r

26.07.2022r

23.08.2022r

27.09.2022r

25.10.2022r

22.11.2022r

6.12.2022r

Komisja PKZP

16.02.2022

09.03.2022

13.04.2022

11.05.2022

08.06.2022