Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 6
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 6
ul. Szobera 1, 01-318 Warszawa
(22) 664 62 07, (22) 665 72 75, (22) 664 56 35
Dyrektor placówki: Ewa Stolarczyk