Szkoła Podstawowa nr 362
Szkoła Podstawowa nr 362
ul. Czumy 8, 01-355 Warszawa
(22) 665-14-38, (22) 665-07-38
Dyrektor placówki: Małgorzata Zarzycka